1

چرا کودکان باید کتاب بخوانند و مطالعه برای کودک بسیار مهم است؟

News Discuss 
برای این پرسش که »دیگر چرا باید کتاب بخوانیم« بیابیم. باید گفت که والدین همان گونه که برای خوراک و پوشاک کودک زمان می گذارند، برای رشد صحیح ذهنی او باید از خود همت نشان دهند https://bit.ly/3yxRK0H

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story