1

خسرو و شیرین No Further a Mystery

News Discuss 
یک چیز غیرعادی نیز در باره‌ی ادیان ما وجود دارد و آن نویدها، کمک‌ها و بخشش‌های یکنواختی است که هر یک از ادیان به بشر داده است. خدایان بشر اولیه نیز، چنین وعده‌هایی داده بودند. خدایان آن سوی فضا عبدالحسین شاکرمی ویروس کرونا چیست؟ راههای پیشگیری از کرونا هفتادوششمین برنامه https://sethlid3a.blogvivi.com/17720936/a-review-of-خسرو-و-شیرین

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story