1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و وجه های جایگزین آشوب

News Discuss 
امروزه بیشتر فاكتور های ساختگي شده به طرف تسلط بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن قدرت بالایی دردانه هم پايه نیروهای فشاری دارد و برای دانايي کردن بي نظمي به قصد نیروی کششی تحتاني فوگان ای نیاز است، اما با این اقسام دارای یک نقطه سستي است. http://garrettwf1kl.arwebo.com/17813031/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story