1

نحوه اخذ انواع اقامت ترکیه و شرایط دریافت آن

News Discuss 
مهاجرت به ترکیه از طریق کار با تصمیمات منتشر شده در روزنامه دولتی ترکیه به تاریخ 19. با توجه به پروازهای زیادی هم که بین فرودگاههای ایران و ترکیه وجود دارد، جابجایی بین ایران و ترکیه خیلی راحتتر شده است. هر فردی که ۵ سال متوالی برای وی در https://orkideh-turkey.medium.com/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story