1

ภาษาเหนือ - An Overview

News Discuss 
จ้วง • นุง • ตั่ย • ตุรุง • หญัง • ปู้อี คำว่า “สวัสดี” ถือเป็นคำทักทายของคนไทย โดยเราจะใช้เมื่อแรกพบกัน หรือ เมื่อต้องการบอกลา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “สวัสดี (สวัสดิ์) “ ว่าหมายถึง ความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง ค่ะ และทราบหรือไม่คะว่า วันที่… เหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดี ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนและประมวลผล ข่าวฝ่ายธุรกิจจัด... https://www.at-chiangmai.com/category/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story