1

انیمیشن متحرک

News Discuss 
انیمیشن از تصاویر و صدا بر روی آنها در مورد برنامه جنبش صحبت می کند. به عبارت دیگر ، تصاویر برداری متحرک با استفاده از نرم افزار گرافیک خود را بر اساس یک سناریوی خاص ، و غیره انیمیشن ، و سپس صدا تولید شده توسط بلندگو ، بر روی http://mash-ud.loxblog.com/post/44/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%20(%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9).htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story