1

آشنایی با برنامه غذایی رژیم کتوژنیک - بانوی شهر

News Discuss 
رژیم کتوژنیک چطورباعث کاهش سریع وزن میشود؟ این رژیم مانند رژیم غذایی اتکینز بر پایه مصرف کم مواد غذایی دارای کربوهیدرات استوار است. این روش همانند رژیم غذایی استاندارد است ولی بر مصرف متوسط تری گلیسیریدها تاکید دارد. کشک در رژیم کتوژنیک نکته قابل توجه این است که رژیم http://henrys914tck6.blogadvize.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story