1

برچسب مقایسه ی سویا با گوشت - برتر وب

News Discuss 
وی ادامه داد: در کشور دانه سویا و کلزا کشت میشود که با توجه به سخت گیریهای وزارت جهاد کشاورزی، این دانهها همه به صورت غیرتراریخته هستند و روغنی که از استحصال این دانههای داخلی در کشور تولید میشود نیز همه غیر تراریخته است. آیا سویا تراریخته است این https://rdiet.ir/soy-calories-protein/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story