1

این فرش با چند رنگ زمینه تولید می شود

News Discuss 
دو وجه تمایز این طرح که باعث جذابیت آن شده، حاشیه پهت بسیار زیبای آن و نیز طرح ساده شده درخت بید مجنون،گل ها و برگ ها و ساقه هماهنگ - به صورت تجریدی و خلاصه شده با خطوط مستقیم و شکسته- است که لچک های فرش درختان بید https://bookmarkswing.com/story11288156/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-forty-three-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story