1

شرایط و نحوه فروش و خرید ملک و آپارتمان نو و دست دوم در استانبول

News Discuss 
صبح زود بیدار شدم و برای خرید وسیله صبحانه از خانه بیرون زدم. به آنها زنگ زدم و گفتم تصمیم گرفتهام که مدتی در ترکیه بمانم. صاحبخانهام را در جریان گذاشتم و او زنگ زد به پلیس اما چون دوستم قاچاقی به ترکیه آمده بود، پلیس گفت اطلاعاتی از https://toplistar.com/story10803650/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story