1

اقامت ترکیه با خرید ملک یا اجاره به اندازه سرمایه شما

News Discuss 
با توجه به اطلاعات به دست آمده متوجه شدیم قیمت خرید خانه در استانبول ترکیه به پول ایران نسبت به خرید خانه در شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران کمتر است. معماری مسجد به صورت یک سالن بزرگ و برج بلند با یگ گنبد بزرگ و سه گنبد کوچک https://bookmarkedblog.com/story10799315/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story