1

نمایندگی فرش کاشان در تهران

News Discuss 
تمامی آنچه از فلسفههای متعدد در فرش شهر (بررسی من اینجاست)ی مطرح است در دید انسانی و بحث پیمایش فضایی آنچنان مشاهده نمیشود. یک موضوع دیگر هم راجع به تعمیر راهها است آقایان خودشان ملاحظه فرمودند که وضعیت فعلی بسیار بسیار بد است به این ترتیب که جای کنترل https://social-lyft.com/story162353/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-five-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story