1

شرایط پیشخرید وجود ندارد

News Discuss 
در دوره معامله خرید ملک و کسب اقامت دائم، خریدار میتواند مجوز اقامت توریستی دریافت کند که به مدت ۳ ماه اعتبار داشته باشد. بنا به خواسته شما، میتوانید ۱ سال اقامت دائم دریافت کنید که میتواند سالانه تمدید شود. اقامت دائم ممکن است نهتنها به صاحبان املاک بلکه https://45listing.com/story212050/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story