1

موتور روتاری مزدا ، پایه گذار تکنولوژی موتور وانکل

News Discuss 
داشتن دو عدد روتور چرخشی ، مزیت های بینظیری را در اختیار کمپرسور هرمتیکال قرار میدهد . این موتور به جهت داشتن دو روتور ، فشرده سازی گاز مطلوبی را انجام میدهد که ماحصل آن سرما دهی بیشتر است . کمپرسور هرمتیک از نظر طراحی همانند موتور روتاری سنتی https://bookmarknap.com/story1266281/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-rotary-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story