1

The best Side of دکتر شیرین ولی زاده

News Discuss 
جو حاکم بر خانواده و رفتار والدین در چگونگی احساس فرد از خود و توانایی هایش مؤثر است. در واقع فرزندپروری کار ساده ای نیست. این فرایند مستلزم تلاش و پشتکار، صرف وقت، شکیبایی، آمادگی مداوم برای پذیرش خطا و تعدیل رفتار تربیتی، باز بودن در برابر تجارب حاصل از https://fernandou9m5b.ka-blogs.com/65838896/the-best-side-of-دکتر-شیرین-ولی-زاده

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story