1

Getting My wabo88 To Work

News Discuss 
Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2.seven, eerste lid, tweede volzin, kan de omgevingsvergunning voor de activiteit, bedoeld in artikel two.1, eerste lid, onder c, bij de beschikking waarbij wordt beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de overige onlosmakelijke activiteiten worden gewijzigd, voor zover dat nodig is achieved https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story