1

โซล่าเซลล์รูฟท๊อป No Further a Mystery

News Discuss 
กรณีมีเมฆมาบดบังแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์รูฟท็อปจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยลง และเมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่าที่ระบบโซลาร์รูฟท็อปสามารถผลิตได้ เครื่องอินเวอร์เตอร์จะทำการประมวลผลและปล่อยกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้ร่วมด้วย เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในขณะนั้น โดยอินเวอร์เตอร์จะปล่อยให้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าเข้ามามากน้อยเท่าไร ขึ้นอยู่กั... https://ericke1j19.blog4youth.com/17027548/helping-the-others-realize-the-advantages-of-โซล-าเซลล-ร-ฟท-อป

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story