1

سختی های مهاجرت با توجه به قیمت روز دلار

News Discuss 
این روزها که همه فکر و خیال مهاجرت در سر دارند افزایش قیمت دلار یکی از مواردی است که به شدت این موضوع را تحت تاثیر قرار میدهد اما در شرایط فعلی دلار مهاجرت به کدام کشور به صرفه است؟ https://telegra.ph/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-03-27

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story