1

Not known Facts About Thủ tục đăng kiểm xe ô tô

News Discuss 
Bước four: Đơn vị tiến hành kiểm tra xe như các công đoạn tại đơn vị đăng kiểm. - Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo. Nếu dán decal kín xe https://trevorwhnua.dbblog.net/50895528/the-best-side-of-thủ-tục-đăng-kiểm-xe-ô-tô

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story