1

جهانگردان

News Discuss 
جهانگردان تنها یک واژه نیست ،نامی است که سفر را تداعی می کند سفر بدون مرز را که بزرگان تکرار آن را علاج بشر برای رهایی از خامی می دانندو جهانگردی را درمان دردهایی که بشر امروز به آنها مبتلا شده است . بسیار سفر باید تا پخته شود خامی https://fileday.ir/%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%b7-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story