1

جواب انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱ کی میاد

News Discuss 
برای دور شدن از آشفتگی و سردرگمی باید یک برنامه ریزی درسی اصولی و حساب شده برای مطالعه داشته باشید. توصیه می کنیم که حتما برای خود یک برنامه منسجم و یک جدول زمان بندی مطالعه در نظر بگیرید، چرا که برنامه ریزی باعث می شود تا زمان خود را https://titr-news.ir/2023/05/آیا-رتبه-برتر-ها-مشاور-داشتن؟-مشاور-رتب/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story