1

به کجا برم دلم را

News Discuss 
از اتصال دو یا چند پمپ آب کوچک به صورت موازی، بوستر پمپ ساخته شده و با توجه به میزان مصرف، پمپ های مورد نیاز شروع به کار کرده و هنگام پایین آمدن مصرف، پمپ های اضافی خاموش می شوند. تکنسین های متخصص این مجموعه از تخصص و دانش به https://pietm272dzw3.ambien-blog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story