1

فواید و مزایای برنامه نویسی

News Discuss 
مزایای برنامه نویسی عملکردی ، به ویژه در مقایسه با شی گرا ، واضح است. با این حال ، در عمل ، به طور معمول امکان توسعه یک سیستم نرم افزاری کامل به مزایا برنامه نویسی صورت کاملاً کاربردی وجود ندارد. فواید برنامه نویسی معایب برنامه نویسی همیشه مناطقی با http://programmingsite.avablog.ir/post/24/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story