1

دعاوی علامت تجاری شامل چه مراحلی می شود؟

News Discuss 
پس از ثبت علامت تجاری ، حق انحصاری استفاده از علامت تجاری به صاحب آن تعلق دارد. در صورت نقض حق ، مالک می تواند برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند و طبق قوانین ، برای مارک تجاری شکایت کند. این مشمول مقررات http://file:///C:/Users/ho3ein/Desktop/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story