1

The 2-Minute Rule for diaphragm seal pressure transmitter

News Discuss 
ห้าม เพรสเชอร์เกจ หรือ เกจวัดแรงดัน ที่มีย่านวัดแรงดันน้อยกว่าไปวัดแรงดันสูงกว่า -ช่วยแยกของเหลวหรือไอน้ำ ก่อนเข้าสู่เกจวัดแรงดัน ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมนั้นต้องใช้ความละเอียดในการวัด และตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อให้ได้ค่าที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ความกว้าง ยาว สูง เท่านั้น แต่ยังมีความหนา ลึก และความกว้างภายในรูอีกด้วย ฟิลคอยล์ เครื่องเลื่อยวงเดือน และเครื่องตัดองศา อุปก... https://jaredommlk.ssnblog.com/15672234/facts-about-เกจว-ดแรงด-น-300-psi-revealed

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story